Spectos Logo
Quay về Blog

Trải nghiệm khách hàng

Đo lường hiệu quả trải nghiệm khách hàng nên sử dụng các chỉ số nào?

Avatar photo

Van Nguyen

Các chỉ số trụ cột trong đo lường Trải nghiệm khách hàng

Các chỉ số đo lường trải nghiệm khách hàng đặc biệt quan trọng ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Nó sẽ giúp bạn hiểu được mức độ trung thành hoặc sự hài lòng của khách hàng với thương hiệu.

Chỉ số đo lường trải nghiệm khách hàng là gì?

Chỉ số đo lường trải nghiệm khách hàng là các chỉ số giúp đánh giá tổng thể mức độ hài lòng của khách hàng với mọi tương tác họ có với một thương hiệu, từ sản phẩm, dịch vụ cho đến giao diện và dịch vụ hỗ trợ. 

Đây là một chỉ số quan trọng, phản ánh không chỉ chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ mà còn cả quy trình mua sắm, giao diện tương tác với khách hàng và cảm xúc cá nhân mà khách hàng cảm nhận trong suốt quá trình. Doanh nghiệp thường xuyên thu thập dữ liệu thông qua khảo sát và phản hồi từ khách hàng để đánh giá và cải thiện chỉ số này. 

Mục đích cuối cùng là nâng cao sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng, đồng thời thúc đẩy doanh số và tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp. Trải nghiệm khách hàng tốt không chỉ giúp tạo ra một ấn tượng tích cực mà còn là yếu tố then chốt để xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, qua đó tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Tầm quan trọng của chỉ số đo lường trải nghiệm khách hàng

Chỉ số đo lường trải nghiệm khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và cải thiện trải nghiệm khách hàng, đồng thời là yếu tố quyết định giúp doanh nghiệp phát triển ổn định trong môi trường cạnh tranh. Chỉ số này không chỉ cung cấp cái nhìn tổng quan về sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng, mà còn giúp doanh nghiệp nhận ra những cơ hội và thách thức trong việc cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Qua đó, doanh nghiệp có thể điều chỉnh chiến lược kinh doanh, cải thiện quy trình vận hành, và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng một cách hiệu quả. Việc đo lường và phân tích chính xác chỉ số này cũng giúp doanh nghiệp tạo ra một lợi thế cạnh tranh bằng cách xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ hơn với khách hàng, qua đó tăng cường sự gắn kết và động viên khách hàng trở lại mua sắm nhiều hơn. 

Tam quan trong cua cac chi so do luong trai nghiem khach hang

Cuối cùng, tầm quan trọng của chỉ số đo lường khách hàng còn nằm ở việc giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu tăng trưởng doanh thu và mở rộng thị phần thông qua việc cung cấp dịch vụ xuất sắc, đáp ứng và vượt qua kỳ vọng của khách hàng.

Các chỉ số đo lường trải nghiệm khách hàng phổ biến

Hiện tại, có 04 chỉ số đo lường trải nghiệm khách hàng phổ biến thể hiện các cấp độ trải nghiệm của khách hàng:

  • Customer Effort Score (CES): Điểm nỗ lực của khách hàng
  • Net Promoter Score (NPS): Điểm khả năng giới thiệu của khách hàng
  • Customer Satisfaction Score (CSAT): Điểm hài lòng của khách hàng
  • Time To Resolution (TTR): Thời gian giải quyết nhu cầu khách hàng

Những chỉ số đo lường này được thu thập từ ý kiến của khách hàng thông qua các bảng khảo sát. Nhờ điều này, các doanh nghiệp có thể đánh giá được mức độ trải nghiệm của khách hàng. Bằng cách phân tích 04 chỉ số, họ có thể xác định nguyên nhân gây ra sự suy giảm trong trải nghiệm của khách hàng (nếu có) và đưa ra các giải pháp khắc phục một cách nhanh chóng.

Chỉ số đo lường Customer Effort Score (CES)

Customer Effort Score (CES) đánh giá công sức mà khách hàng phải bỏ ra để sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp, ví dụ như mua hàng, thanh toán trực tuyến hay tìm kiếm sự hỗ trợ.

Mục tiêu của CES là đánh giá trải nghiệm của khách hàng khi tương tác với công ty, dựa trên quan điểm rằng càng dễ dàng và ít rắc rối cho khách hàng, thì họ càng có khả năng hài lòng và trung thành với thương hiệu.

CES thường được đo lường thông qua khảo sát, khách hàng được yêu cầu đánh giá mức độ nỗ lực của họ trên một thang điểm, thường từ 1 đến 7, với 1 biểu thị “rất ít nỗ lực” và 7 biểu thị “rất nhiều nỗ lực”. 

Chi so do luong trai nghiem khach hang customer effort score

Câu hỏi khảo sát tiêu biểu có thể là, “Trên thang điểm từ 1 đến 7, bạn đã phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực để giải quyết vấn đề của mình?” Một điểm số thấp cho thấy việc tương tác với công ty là dễ dàng và không mất nhiều công sức, điều này là tích cực cho trải nghiệm khách hàng.

Cải thiện CES có thể giúp tăng cường sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng, giảm tỷ lệ churn (tỷ lệ khách hàng bỏ đi) và tăng cơ hội  khách hàng giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn cho người khác. Do đó, nhiều công ty coi việc theo dõi và cải thiện CES là một phần quan trọng trong chiến lược quản lý trải nghiệm khách hàng của họ.

Chỉ số đo lường Customer Satisfaction Score (CSAT)

Customer Satisfaction Score (CSAT) là phương pháp đo lường mức độ hài lòng của khách hàng sau khi trải nghiệm với một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó của doanh nghiệp. 

Chỉ số này thường được thu thập thông qua khảo sát hỏi đáp, nơi khách hàng được yêu cầu đánh giá trải nghiệm của họ trên một thang điểm, thường từ 1 đến 5 hoặc từ 1 đến 10, với 1 thể hiện mức độ không hài lòng cao nhất và 5 hoặc 10 thể hiện sự hài lòng tuyệt đối.

Chi so do luong trai nghiem khach hang CSAT

Các câu hỏi khảo sát CSAT có thể được thiết kế đơn giản, ví dụ như “Bạn cảm thấy thế nào về sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi?” và khách hàng có thể chọn từ các phương án từ “Rất không hài lòng” đến “Rất hài lòng”. Dựa vào câu trả lời, doanh nghiệp có thể tính toán điểm CSAT trung bình để hiểu rõ hơn về mức độ hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

CSAT là một công cụ quan trọng để đo lường sự hài lòng của khách hàng, giúp các doanh nghiệp nhận biết và giải quyết các vấn đề, cũng như cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình. Ngoài ra, thông qua việc phân tích kết quả CSAT, các công ty cũng có thể xác định được các cơ hội để tăng cường sự gắn kết và lòng trung thành của khách hàng.

Chỉ số đo lường Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score (NPS) là một chỉ số đo lường mức độ sẵn lòng của khách hàng trong việc giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty cho người khác. 

NPS được sử dụng như một cách để đánh giá sự hài lòng của khách hàng và trung thành của khách hàng với thương hiệu. Chỉ số này dựa trên câu hỏi đơn giản: “Trên thang điểm từ 0 đến 10, bạn có khả năng giới thiệu công ty/sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi cho bạn bè hoặc đồng nghiệp không?”

Cách tính NPS như sau:

1 – Phân loại phản hồi: Dựa vào câu trả lời, khách hàng được phân loại vào một trong ba nhóm:

  • Người ủng hộ (Promoters): Những người trả lời từ 9 đến 10. Họ rất hài lòng và có khả năng cao giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
  • Người trung lập (Passives): Những người trả lời 7 hoặc 8. Họ hài lòng nhưng không đủ hài lòng để giới thiệu mạnh mẽ.
  • Người chỉ trích (Detractors): Những người trả lời từ 0 đến 6. Họ không hài lòng và có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của thương hiệu thông qua phản hồi tiêu cực.
Chi so do luong trai nghiem khach hang NPS

2 – Tính NPS: NPS được tính bằng cách lấy phần trăm của Người ủng hộ trừ đi phần trăm của Người chỉ trích. 

Công thức tính như sau: NPS = % Promoters – % Detractors.

NPS có thể nằm trong khoảng từ -100 (mọi người đều là Người chỉ trích) đến 100 (mọi người đều là Người ủng hộ). Điểm NPS càng cao càng cho thấy một mức độ hài lòng và trung thành khách hàng cao hơn.

Chỉ số đo lường Time To Resolution (TTR)

Chỉ số đo lường “Time To Resolution” (TTR) là một chỉ số quan trọng trong quản lý dịch vụ và hỗ trợ khách hàng, đo lường thời gian cần thiết để giải quyết một vấn đề hoặc yêu cầu của khách hàng từ khi nó được ghi nhận đến khi nó được giải quyết hoàn toàn. TTR có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ thông tin (IT), dịch vụ khách hàng, và quản lý sự cố.

Chi so do luong trai nghiem khach hang TTR

TTR giúp các tổ chức đánh giá hiệu quả của quy trình giải quyết sự cố và mức độ hài lòng của khách hàng. Một TTR thấp cho thấy rằng tổ chức đang nhanh chóng giải quyết các vấn đề, điều này thường dẫn đến sự hài lòng cao hơn từ phía khách hàng. Ngược lại, một TTR cao có thể chỉ ra rằng có những trở ngại trong quy trình giải quyết sự cố, ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm của khách hàng.

Để cải thiện TTR, các tổ chức thường tập trung vào việc tối ưu hóa quy trình làm việc, đào tạo nhân viên, sử dụng công nghệ hỗ trợ tự động hóa và phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề. Các biện pháp này không chỉ giúp giảm thời gian giải quyết mà còn cải thiện chất lượng dịch vụ và tăng cường mối quan hệ với khách hàng.

Tạm kết

Việc đo lường và tối ưu hóa chỉ số đo lường trải nghiệm khách hàng không chỉ là một yếu tố quan trọng đối với sự thành công và tăng trưởng của doanh nghiệp trong thời đại số ngày nay mà còn là một phần không thể thiếu trong việc xây dựng một thương hiệu mạnh mẽ và bền vững.

Thông qua việc lắng nghe khách hàng, hiểu và đáp ứng nhu cầu cũng như mong đợi của khách hàng, doanh nghiệp có thể không chỉ giữ chân được khách hàng hiện tại mà còn thu hút khách hàng mới, qua đó tạo ra một lợi thế cạnh tranh vững chắc trên thị trường. Đầu tư vào việc cải thiện chỉ số trải nghiệm khách hàng là đầu tư vào tương lai của doanh nghiệp. 

Hãy nhớ rằng, sự hài lòng của khách hàng chính là chìa khóa dẫn đến sự thành công lâu dài.

Bài viết liên quan