Spectos Logo

Cảm biến IoT

Dữ liệu cảm biến IoT giúp cải thiện giám sát chất lượng Logistics

Những dữ liệu thu thập được theo Thời gian Thực từ cảm biến IoT như vị trí, nhiệt độ và độ ẩm giúp doanh nghiệp xác định bước nào trong quy trình logistics của mình sẽ được hưởng lợi từ độ chính xác của dữ liệu được cung cấp bởi các cảm biến thông minh, từ đó đạt được hiệu quả chi phíhiệu quả vận hành.

Dữ liệu từ cảm biến IoT dùng cho hoạt động vận hành hàng ngày như thế nào?

Nhằm mục đích giúp dữ liệu được hiển thị một cách thật dễ hiểu đến khách hàng, Spectos cung cấp nền tảng để phân tích và trực quan hóa dữ liệu. Cùng với các dữ liệu vận hành khác, dữ liệu cảm biến được truyền tải và tổng hợp hàng ngày theo Thời gian Thực trong Nền tảng Quản lý Hiệu suất Thời gian Thực của Spectos, giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và phân tích các quy trình đang diễn ra, giúp đáp ứng và tuân thủ các yêu cầu về chất lượng.

Sử dụng dữ liệu từ Cảm biến IoT để có đo lường chính xác về hiệu suất của quy trình vận hành và chuỗi cung ứng toàn trình minh bạch

Cảm biến IoT nên được sử dụng khi nào?

Cho dù mục tiêu của doanh nghiệp là xác định hiệu quả hoạt động, đo nhiệt độ hay đơn giản là giám sát tuân thủ quy trình, thì cảm biến IoT của Spectos được thiết kế để hoạt động trên ứng dụng web cho phép tăng khả năng tương tác giữa thiết bị IoT với hệ điều hành hiện tại của doanh nghiệp, nhằm đạt được sự tích hợp liền mạch dữ liệu real-time.

Lý do áp dụng dữ liệu cảm biến IoT cho giải pháp giám sát hiệu suất

Dữ liệu cảm biến IoT là công cụ tốt nhất để xác định chính xác nguyên nhân gây ra sự chậm trễ và gián đoạn trong chuỗi cung ứng, từ đó đảm bảo chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp
Doanh nghiệp có thể truy cập vào các dữ liệu mới nhất và có độ chuẩn xác cao để đáp ứng các yêu cầu và nguyên tắc cần tuân thủ
Đạt được sự minh bạch trong hoạt động logistics nhờ trực quan hóa dữ liệu trên các báo cáo tổng quan và báo cáo chi tiết ở Nền tảng Quản lý Hiệu suất Real-time của Spectos

Dịch vụ cảm biến IoT được ứng dụng trong:

Đo lường Thời gian Vận chuyển
Công ty Bưu chính & Chuyển phát

Hệ thống Quản lý Kho hàng có Kiểm soát Nhiệt độ theo thời gian thực

Logistics Chuỗi lạnh và Logistics Thực phẩm

Quản lý Hàng tồn kho

Các dịch vụ phần cứng khác của Spectos

Thiết bị Định vị trực tiếp

Tăng cường hiệu quả vận hành với giải pháp Định vị Trực tiếp của Spectos

Thiết bị Last Mile

Giám sát quy trình liền mạch để tối ưu hóa luồng làm việc của doanh nghiệp

Giải pháp RFID

Theo dõi và thu thập dữ liệu bằng trình đọc hộp thư RFID khi có bưu kiện được bỏ vào hộp thư của người nhận