Spectos Logo

Dịch vụ Panel

Xây dựng và quản lý dữ liệu cho các chiến dịch khảo sát

Với Dịch vụ Quản lý Dữ liệu Spectos, bạn có thể tạo và quản lý độc lập các chiến dịch đơn lẻ hoặc có tần suất lớn hơn. Spectos cung cấp nền tảng Real-Time Performance Management™ cho mục đích này. Cho phép quản lý danh sách địa chỉ, danh sách khách hàng hoặc những người sẽ tham gia vào các chiến dịch khảo sát, danh sách email hoặc đo lường.

Dịch vụ Panel của Spectos áp dụng cho

Các chiến dịch khảo sát mà quản lý tệp dữ liệu tiêu chuẩn không đủ đáp ứng

Các chiến dịch được lên kế hoạch trong thời gian ngắn

Các chiến dịch phải quản lý dữ liệu bởi bên thứ ba

Ưu điểm của Dịch vụ Panel

Tối đa tính độc lập do quản lý tệp dữ liệu riêng biệt
Khả năng thực hiện các chiến dịch đặc biệt
Tiết kiệm chi phí, thời gian và hiệu quả hơn thông qua dịch vụ tự quản lý
Đội ngũ cộng tác viên tùy chỉnh cho chiến dịch cụ thể

linh hoạt và độc lập

Quản lý dữ liệu mọi lúc mọi nơi

Với dịch vụ của Spectos, bạn có thể tự tạo tệp dữ liệu theo ý muốn của mình bất cứ lúc nào. Điều này cho phép bạn điều phối ngay cả các chiến dịch ngắn hạn một cách độc lập và không cần sự trợ giúp từ bên ngoài. Bạn có thể linh hoạt cài đặt và tùy chỉnh các đặc tính dữ liệu cho doanh nghiệp bạn, chọn dữ liệu từ dữ liệu của Spectos hoặc sử dụng dữ liệu của mình.

Cách thức hoạt động

Tạo Panel riêng với những Panelist mới hoặc đã có

Với dịch vụ này, bạn có thể tạo mới một tệp dữ liệu bất kỳ lúc nào bằng cách xác định tên của tệp dữ liệu. Sau đó bạn có thể xác định cụ thể các đặc tính cần có của tệp dữ liệu như các quy tắc xác thực, xác định danh mục “bắt buộc/ tùy chọn” hoặc thứ tự hiển thị. Để thêm thông tin thành viên cho tệp dữ liệu, bạn có thể truy cập Quản Lý Dữ Liệu hoặc tự thêm các thành viên. Các thông tin có thể được thêm qua biểu mẫu trực tuyến hoặc nhập qua tệp CSV, Excel.

Đơn giản và linh hoạt: Chia phân khúc và quản lý dữ liệu Panel

Với dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể lọc thông tin khách hàng trong tệp dữ liệu theo thuộc tính. Tạo và xuất các phần thông tin của dữ liệu. Bạn có thể cập nhật các thông tin trong bảng dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, báo cáo chi tiết tiêu chuẩn cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về số lượng người tham gia có thể được lựa chọn dễ dàng cho các thuộc tính và giá trị của dữ liệu Điều này cho phép doanh nghiệp quản lý dữ liệu có mục đích hơn.

Các dịch vụ phần mềm khác từ Spectos

Dịch vụ Khảo sát

Tạo, quản lý và phân tích các cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến và phản hồi trong thời gian thực bằng công cụ khảo sát mạnh mẽ của chúng tôi dành cho bảng khảo sát tùy chỉnh.

Dịch vụ Ticket

Quản lý hiệu quả các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng và nhiệm vụ được giao một cách tập trung đồng thời cập nhật thông tin chi tiết theo thời gian thực.

Dịch vụ Báo cáo

Tăng giá trị thông tin cho dữ liệu của doanh nghiệp với các báo cáo, đồ thị và biểu đồ có ý nghĩa được hiển thị trong dưới một nền tảng.

Dịch vụ Phân tích

Hỗ trợ doanh nghiệp hợp nhất các nguồn dữ liệu khác nhau và xem dữ liệu từ nhiều khía cạnh.

Dịch vụ Thông báo

Cập nhật thông tin nhanh chóng về các phòng ban có liên quan.

Chiến dịch Khảo sát

Thúc đẩy sự thành công của khảo sát thông qua tệp Khách hàng mục tiêu và bảo mật thông tin dữ liệu.