Spectos Logo

Spectos Postal & Logistics documentation

Để tải xuống tài liệu, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Điền thông tin.

Ấn “Gửi”.

Xác nhận lại địa chỉ email.

Bạn sẽ nhận được một email đính kèm tài liệu dưới định dạng PDF.

Các tài liệu có thể tải xuống:

Overview of Spectos postal & logistics solutions [9,9 MB]
External Video Coding [179 KB]
Last Mile Unit [173 KB]
Live Tracking [8 MB]
Transit Time Measurement [634 KB]
eCommerce Benchmarking of Delivery Companies [448 KB]