Spectos Logo

Quản Lý Kiểm Toán Nội Bộ

Tinh giản và tự động hóa quy trình kiểm tra của doanh nghiệp để hoàn toàn minh bạch về chất lượng dịch vụ

Mọi ngành công nghiệp đều có các yêu cầu chất lượng cụ thể cần được đáp ứng theo luật. Các công ty rất quan tâm đến việc giám sát các quy trình của doanh nghiệp để cải tiến chúng liên tục. Kiểm toán nội bộ thường xuyên được coi là một phương pháp quan trọng để xem xét các rủi ro và có những chiến lược cho các biện pháp cải tiến. Sử dụng giải pháp Quản lý Đánh giá Chất lượng từ Spectos, doanh nghiệp sẽ nhận được một quy trình kiểm toán nội bộ hoàn chỉnh từ bước chuẩn bị đến các bước khắc phục cải thiện.

Giám sát và cải tiến chất lượng cho quy trình làm việc của doanh nghiệp

Lập kế hoạch & Tổ chức

Triển khai & Giám sát

Ghi lại kết quả

Xác định Hành động & Áp dụng Đo lường

Báo cáo

Get More Insights from Your Real-Time Data

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Call to Action

Discover Effortless Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Call to Action

Create a Real-Time Control

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Call to Action

Các tính năng tạo ra quy trình đánh giá chất lượng hiệu quả

Lập Kế hoạch Kiểm toán

Tổ chức các cuộc đánh giá sắp tới một cách dễ dàng thông qua lập lịch tích hợp và bảng câu hỏi tự quản lý

Đánh giá rủi ro

Tạo báo cáo chi tiết về các cuộc kiểm tra và phát hiện chỉ với một vài thao tác nhấn và tệp đính kèm ảnh

Theo dõi

Chỉ định các hành động cụ thể cho các bên có trách nhiệm trong quá trình đánh giá và xem trạng thái xử lý trong thời gian thực

Báo cáo

Đưa ra các quyết định hiệu quả, dựa trên dữ liệu và kiểm tra tính hiệu quả của chúng thông qua giám sát liên tục

Hưởng lợi ích từ việc bỏ ít công sức và đem lại hiệu quả cao trong việc đánh giá thường xuyên việc tuân thủ các tiêu chuẩn hệ thống quản lý của doanh nghiệp thông qua quy trình làm việc tự động

Ưu điểm của Giải pháp Quản lý kiểm toán nội bộ của chúng tôi

Dễ dàng tiếp cận đến tất cả những người cần thiết cho quá trình đánh giá
Nỗ lực thấp và hiệu quả cao trong việc xác minh thường xuyên việc tuân thủ các tiêu chuẩn thông qua quy trình làm việc bán và hoàn toàn tự động
Giảm thiểu rủi ro và đảm bảo chất lượng thông qua các quy trình được tiêu chuẩn hóa và thống nhất trong toàn tổ chức
Đơn giản hóa việc tuân thủ các yêu cầu quy định toàn cầu và tiêu chuẩn ngành
Dễ dàng tạo ra các tài liệu tiêu chuẩn chỉ với một cú nhấp chuột: Tài liệu đầy đủ và minh bạch về tất cả các cuộc đánh giá, kiểm tra và kết quả
Tăng tính minh bạch thông qua truy xuất nguồn gốc của các quy trình hoàn chỉnh và các bước phụ riêng lẻ
Tạo mục tiêu của các hành động với một hệ thống theo dõi hiệu quả
Xử lý dữ liệu an toàn trong hệ thống trung tâm, có thể mở rộng và đáng tin cậy

Những thách thức điển hình trong việc thực hiện kiểm toán

Thiếu minh bạch về việc tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng hiện có

Tỷ lệ chấp nhận của người dùng thấp trong việc sử dụng các hệ thống kiểm toán kỹ thuật số do xử lý phức tạp

Các thay đổi trong danh mục câu hỏi rất phức tạp và/hoặc chỉ có thể thực hiện thông qua các bên thứ ba

Việc truyền các báo cáo đánh giá trên giấy tốn nhiều thời gian, dễ xảy ra sai sót và gây ra các vấn đề về tuân thủ và chất lượng

Việc thực hiện không đầy đủ và hiệu quả của các biện pháp đã thực hiện không cao hoặc không theo dõi được

Báo cáo chậm do tốn thời gian chuẩn bị kết quả và các tùy chọn phân tích hạn chế

Giải pháp Spectos cho Quản lý kiểm toán nội bộ

Báo cáo chi tiết thời gian thực với việc phân tích kỹ lưỡng để phát hiện sớm các rủi ro kinh doanh

Phương pháp tiếp cận đa kênh để nhập linh hoạt các phát hiện trên bất kỳ thiết bị nào hoặc trên website

Danh mục câu hỏi trung tâm, tự quản trị với nhiều chức năng và loại câu hỏi

Dễ dàng xử lý danh mục câu hỏi: Nhập từ bất kỳ nguồn tệp nào, biên tập bằng cách kéo và thả

Tích hợp ticket để theo dõi có hệ thống tất cả các phát hiện bao gồm nhận thông báo theo thời gian thực

Theo dõi liên tục và tối ưu hóa các vấn đề chất lượng thông qua trung tâm lưu trữ và hiển thị kết quả trong nền tảng Quản lý Hiệu suất theo Thời gian Thực Spectos

Sử dụng các kết quả từ việc đánh giá chất lượng để cải tiến liên tục và hưởng lợi từ tài liệu quy chuẩn một cách nhanh chóng

Quản lý kiểm toán nội bộ trong lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe

Sự an toàn và hạnh phúc của bệnh nhân và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Giải pháp kiểm toán nội bộ đơn giản, hiệu quả và đáng tin cậy từ Spectos cho phép doanh nghiệp đảm bảo các khía cạnh này và liên tục cải thiện chất lượng doanh nghiệp của bạn.

Giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn & tiêu chuẩn chất lượng – Các dịch vụ sau đây là dịch vụ cốt lõi của Giải pháp quản lý đánh giá chất lượng

Tư vấn & Hội thảo
Dịch vụ Khảo sát
Dịch vụ Ticket
Dịch vụ Báo cáo