Spectos Logo

Dịch vụ Tư vấn và Hội thảo – Spectos

Phát triển các giải pháp tùy chỉnh dựa trên cách tiếp cận dự án toàn diện và nhanh chóng

Bất kể quy trình của doanh nghiệp bạn phức tạp đến mức nào, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn hợp tác chặt chẽ với bạn để cung cấp các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động tổng thể cho tổ chức doanh nghiệp của bạn. Dựa vào chuyên môn và kinh nghiệm của chúng tôi để cung cấp cho bạn những công cụ tốt nhất để liên tục cải thiện hoạt động hàng ngày của bạn.

Cách đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Sẵn sàng thúc đẩy doanh nghiệp của bạn với nền tảng đám mây? Bộ quản lý hiệu suất thời gian thực Spectos là sản phẩm cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Tại đây, kết quả phân tích nâng cao của chúng tôi được hiển thị dưới dạng thông tin đồ họa và các báo cáo ý nghĩa về hiệu suất hiện tại của công ty. Từ dịch vụ khách hàng đến giám sát hoạt động hiện tại của mình, bạn có thể dễ dàng mở rộng và bao gồm các giải pháp mới giúp tối ưu hóa liên tục các quy trình hàng ngày để cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

Mang lại giá trị cho Khách hàng của chúng tôi ở mọi cấp độ

Để có thể cung cấp cho bạn hỗ trợ có mục tiêu trong việc tối ưu hóa quy trình và cải thiện hiệu suất, chúng tôi cần hiểu cấu trúc và quy trình làm việc hiện tại của bạn. Hoạt động hàng ngày của bạn như thế nào? Những ai liên quan? Đâu là điểm giao nhau quan trọng đối với các quy trình hoặc phòng ban khác? Cùng với bạn, chúng tôi thảo luận về trạng thái hiện tại để tìm ra giải pháp tốt nhất cho mục tiêu doanh nghiệp hướng đến.

Các chủ đề tập trung của các Hội thảo lấy khách hàng làm trung tâm của chúng tôi

Phương pháp lấy khách hàng làm trung tâm của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi liên tục thảo luận về nhu cầu của khách hàng theo cách tiếp cận nhanh trong toàn bộ giai đoạn dự án.

Hội thảo Hành trình Khách hàng

Đánh giá toàn bộ các kênh liên lạc nội bộ và bên ngoài của doanh nghiệp bạn từ đầu đến cuối.

Hội thảo về Product Backlog & Câu Chuyện Người Dùng

Xác định vai trò và nhu cầu của những người liên quan chính trong quy trình hoạt động của bạn để nhanh chóng xác định các vấn đề có mức độ ưu tiên cao.

Hội thảo về Báo cáo Tổng quan & Chi tiết

Phát triển một công cụ kỹ thuật số tùy chỉnh đảm bảo sự thành công có thể đo lường được của mọi dự án.

Chúng tôi đảm bảo rằng giải pháp của chúng tôi luôn phù hợp với quy trình của doanh nghiệp bạn!

Ưu điểm của Dịch vụ Tư vấn & Hội thảo của chúng tôi:

Phân tích

Đánh giá liên tục và thử nghiệm ứng dụng để đảm bảo kết quả có thể đo lường được.

Phản hồi liên tục

Quy trình làm việc theo Agile trong toàn bộ quá trình phát triển để đảm bảo phối hợp tinh gọn ở mọi giai đoạn.

Triển khai

Chúng tôi phát triển các quy trình có thể được đưa vào hoạt động ngay lập tức và đảm bảo rằng chúng có thể được tích hợp ở tất cả các cấp.

Từ quản lý trải nghiệm khách hàng đến số hóa và tự động hóa quy trình

Với Hội thảo & Dịch vụ Tư vấn, chúng tôi Điều chỉnh Giải pháp của Chúng tôi cho Các nhu cầu của Công ty Bạn

Liên lạc khách hàng

Quản lý tập trung các cuộc hội thoại với Khách hàng trên một nền tảng để có chất lượng dịch vụ cao nhất, lòng trung thành và sự phát triển.

Quản lý kiểm toán độc lập

Hợp lý hóa và tự động hóa quy trình kiểm tra của bạn để hoàn toàn minh bạch về chất lượng dịch vụ và tuân thủ nguyên tắc của doanh nghiệp bạn

Trải nghiệm của bệnh nhân

Nhận thông tin chi tiết liên tục theo thời gian thực về trải nghiệm của bệnh nhân trên tất cả các điểm, khoa khám bệnh và cơ sở.