Spectos Logo

Giải pháp của Spectos

Các giải pháp của chúng tôi cung cấp khả năng giám sát thời gian thực về thông tin quan trọng trong kinh doanh, kết hợp dữ liệu vận hành với phản hồi của khách hàng và nhân viên để đưa ra các phân tích đa chiều về các chỉ số hiệu suất và chất lượng chính của doanh nghiệp.

Trải nghiệm khách hàng

Khảo sát Hài lòng

Thu thập phản hồi từ khách hàng để tối ưu hóa các quy trình và dịch vụ với các cuộc khảo sát có thể tùy biến.

Giao tiếp Khách hàng

Quản lý yêu cầu hiệu quả với nền tảng trung tâm Spectos RTPM ™ để nâng cao chất lượng dịch vụ của bạn từng ngày.

Quản lý Khiếu nại

Tối ưu trải nghiệm khách hàng bằng cách kết hợp phương pháp tự động hóa với quy trình làm việc.

Trải nghiệm Nhân viên

Khảo sát Nhân viên

Từ thiết kế đến thực hiện: Chúng tôi hỗ trợ bạn với các cuộc khảo sát nhân viên được thiết kế riêng phù hợp với nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp bạn.

Trải nghiệm Vận hành

Dịch vụ Số hóa

Quản lý Chuyển hoàn

Trải nghiệm Quy trình

Đo lường Thời gian Vận chuyển

Hệ thống Đo lường Định vị Trực tiếp