Spectos Logo

Các chứng nhận mà Spectos đã đạt được

Quản lý chất lượng luôn là lĩnh vực mà Spectos tâm huyết. Spectos cố gắng duy trì và hoàn thiện các tiêu chuẩn chất lượng của mình cũng như của khách hàng. Spectos thường xuyên xác minh hệ thống đo lường và giải pháp của mình với các kiểm toán viên độc lập để đảm bảo chúng đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế.

Niềm tin là chìa khóa để xử lý và phân tích dữ liệu

Được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Hệ thống quản lý chất lượng của Spectos bao gồm tư vấn, quản lý dự án, phát triển công nghệ, hỗ trợ chất lượng dịch vụ và đã được TÜV SÜD chứng nhận đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Hệ thống quản lý môi trường đạt tiêu chuẩn

Hệ thống Quản lý Môi trường của Spectos đã được TÜV SÜD chứng nhận đáp ứng các yêu cầu của ISO 14001:2015 về quản lý dự án, phát triển công nghệ và hỗ trợ trong lĩnh vực chất lượng dịch vụ.

Hệ thống quản lý bảo mật đã được chứng nhận

Hệ thống quản lý bảo mật của Spectos đã được TÜV SÜD chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn DIN EN ISO/IEC 27001:2017 về tư vấn, quản lý dự án, phát triển công nghệ và hỗ trợ trong lĩnh vực chất lượng dịch vụ.

Giải pháp đo lường thời gian vận chuyển đạt tiêu chuẩn DIN EN 13850, DIN EN 14534 và DIN EN 14508

Quy trình chung được Spectos sử dụng để đo thời gian vận chuyển của thư từ và hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của DIN EN 13850, DIN EN 14534 và DIN EN 14508, và được chứng nhận bởi TÜV Rheinland.

Huy chương Bạc EcoVadis

Là thành viên của UN Global Compact, Spectos phải tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe về quản lý kinh doanh bền vững. Trách nhiệm xã hội cùng với định hướng phát triển bền vững của Spectos đã được kiểm toán và trao huy chương Bạc bởi nền tảng đánh giá độc lập EcoVadis.

Spectos nằm trong danh sách top 10 nhà cung cấp Quản lý Trải nghiệm Khách hàng hàng đầu của CIO Applications Europe

Spectos tự hào khi được vinh danh trong danh sách 10 nhà cung cấp về giải pháp Quản lý Trải nghiệm Khách hàng hàng đầu năm 2019 của CIO Applications Europe! Do vậy, Spectos được công nhận là một trong 10 công ty hàng đầu cung cấp các giải pháp Quản lý trải nghiệm khách hàng giúp khách hàng chuyển đổi hoạt động kinh doanh và xây dựng lợi thế cạnh tranh.

Spectos chính thức là thành viên của hiệp hội MSPA ASIA

Spectos đã chính thức gia nhập hiệp hội The Mystery Shopping Professionals Association (MSPA Asia), một trong những hiệp hội thương mại lớn nhất với hơn 450 thành viên khắp thế giới. MSPA được thành lập với mục tiêu cải thiện, khuyến khích sự công nhận, tăng hiệu suất, nâng cao danh tiếng và chuyên nghiệp hóa việc sử dụng Mystery Shopping, tất cả các thành viên của MSPA đều cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức, kinh doanh và cách ứng xử.