Spectos Logo

Nâng tầm chất lượng dịch vụ vì một tương lai bền vững

Kể từ khi thành lập vào năm 2001, tính bền vững đã là yếu tố quan trọng nhất trong văn hóa doanh nghiệp của Spectos. Tăng trưởng liên tục và bền vững, điều kiện làm việc tốt, cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người, ý thức bảo vệ môi trường và làm việc theo mô hình agile luôn là nét đặc trưng trong văn hóa doanh nghiệp của Spectos.

Chứng nhận EcoVadis Bạc

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Spectos là thành viên của sáng kiến lớn và quan trọng nhất thế giới về quản trị doanh nghiệp có trách nhiệm – Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc. Sáng kiến này điều chỉnh chiến lược và quy trình với mười nguyên tắc được công nhận rộng rãi trong các lĩnh vực như nhân quyền, tiêu chuẩn lao động, bảo vệ môi trường và chống tham nhũng. Viện EcoVadis kiểm tra đầy đủ việc tuân thủ các tiêu chuẩn này.

Spectos đã đáp ứng các tiêu chí đánh giá mở rộng của nền tảng đánh giá độc lập này và được trao tặng Con dấu Bạc về Chất lượng. Chứng nhận có ý nghĩa rất lớn đối với Spectos vì nó được coi là sự công nhận chính thức về định hướng xã hội, trách nhiệm và tính bền vững của Spectos. Nó cũng nhấn mạnh sự cam kết và cống hiến của Spectos cho các chuỗi cung ứng có giá trị và đáng tin cậy.

Mục tiêu của Spectos là tích cực thực hiện Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp trong phạm vi ảnh hưởng của mình nhằm xác định các vấn đề, đồng thời thúc đẩy sự phát triển.

– Niels Delater, Giám đốc điều hành Spectos

Chiến lược bền vững của Spectos

Mục tiêu của Spectos là hoạt động và quản lý một cách bền vững và có trách nhiệm.

Spectos cố gắng liên tục nâng cao hiệu quả của các quy trình và thủ tục, cũng như tính bền vững về mặt Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Chiến lược phát triển bền vững của Spectos dựa trên các quy tắc và tiêu chuẩn thống nhất toàn cầu.

Là một doanh nghiệp và là thành viên của Hiệp ước Toàn cầu, Spectos đảm nhận trách nhiệm trong các lĩnh vực nhân quyền, tiêu chuẩn lao động, bảo vệ môi trường và công khai cam kết hỗ trợ tính bền vững.

Spectos sử dụng nhiều phương pháp và công cụ khác nhau để đo lường và đánh giá tính bền vững. Điều này cho phép chúng tôi quyết định cách thức kinh doanh và chất lượng sản phẩm, đồng thời có cái nhìn toàn diện về các dịch vụ của mình.

Việc tạo ra Thẻ điểm cân bằng giúp triển khai các số liệu quan trọng về tính bền vững, kiểm soát các quy trình, theo dõi việc đạt mục tiêu và đưa ra biện pháp cải thiện. Spectos xem xét các số liệu quan trọng về tình hình kinh doanh, tài chính, bảo vệ môi trường, tính bền vững, quản lý dự án, bán hàng và nguồn nhân lực.

Các hướng dẫn nội bộ và quy trình của Spectos liên tục nhắc nhở nhân viên về sự quan trọng của tính bền vững và trách nhiệm. Spectos không chỉ đóng góp vào việc bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động mà còn hạn chế lãng phí chi phí và nguồn lực.

Kinh doanh bền vững và minh bạch từ những ngày đầu

Tại Spectos, chúng tôi đã đưa ra quyết định không chấp nhận tham nhũng trong toàn bộ hoạt động của công ty – cũng như trong toàn bộ chuỗi cung ứng – và thực hiện hành động phòng ngừa và chống lại tham nhũng. Quyết định này được đính kèm trong chiến lược của Spectos.

Ban quản lý và giám đốc điều hành của Spectos GmbH cũng có vai trò làm gương trong việc thực hiện và tuân thủ chỉ thị này. Để bảo vệ Spectos và nhân sự thì các quyết định kinh doanh, các mối quan hệ kinh doanh và các hoạt động kinh doanh phải tuân theo nguyên tắc minh bạch và nguyên tắc kiểm soát kép.

Tất cả nhân viên có nghĩa vụ báo cáo bất kỳ vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm liên quan đến “Quy tắc Ứng xử” của “Chính sách Chống Tham nhũng”. Điều này không nhằm mục đích tạo ra một nền văn hóa doanh nghiệp bất tín nhiệm. Tuy nhiên, cần báo cáo các vi phạm nghiêm trọng để tiến hành các biện pháp cần thiết. Để kiểm soát, quản lý và giảm thiểu rủi ro tham nhũng, Spectos thực hiện theo các nguyên tắc sau nhằm ngăn chặn:

Hối lộ, tham ô và tham nhũng
Tham nhũng trong giao dịch với đại diện và tư vấn
Tham nhũng trong xử lý quyên góp và tài trợ

Hệ thống quản lý môi trường đạt tiêu chuẩn

Hệ thống quản lý môi trường của Spectos đáp ứng các yêu cầu của ISO 14001:2015. Bao gồm các lĩnh vực tư vấn, quản lý dự án, phát triển và hỗ trợ công nghệ.

Văn hóa doanh nghiệp bền vững: Toàn diện và hướng đến mục tiêu

Nhân sự

Mục tiêu của Spectos là giúp nhân sự cảm thấy gắn kết và hạnh phúc tại nơi làm việc.

Phát triển sản phẩm & Công nghệ

Spectos phát triển các sản phẩm mang tính bền vững cho khách hàng và xã hội.