Spectos Logo

Trách nhiệm xã hội tại nơi làm việc

Con người là tài nguyên quan trọng nhất, là yếu tố quyết định sự thành công của Spectos GmbH.

Spectos luôn nỗ lực không ngừng để đảm bảo duy trì và phát triển điều kiện làm việc của tất cả thành viên trong công ty.

Dựa trên chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, Spectos kết hợp các hoạt động kinh tế, xã hội với bảo vệ hệ sinh thái – đây cũng là ý nghĩa của con dấu chất lượng EcoVadis hạng Bạc!

Khuyến khích sự gắn kết, hợp tác và phát triển

Spectos nỗ lực tạo ra môi trường làm việc thoải mái, cởi mở và chuyên nghiệp

Môi trường làm việc

Văn phòng ở vị trí thuận tiện, có thể di chuyển bằng xe đạp hoặc phương tiện công cộng
Xử lý công việc một cách độc lập hoặc theo nhóm tại các phòng họp mở
Sự an toàn và sức khỏe của nhân viên là ưu tiên hàng đầu tại Spectos

Cách vận hành

Cấu trúc tổ chức phẳng và phương pháp làm việc agile thúc đẩy sự tự chủ và trách nhiệm cá nhân
Cơ hội được đào tạo và phát triển kiến thức
Cuộc họp định kỳ để thu thập ý kiến phản hồi đối với mỗi nhân viên
Công cụ đào tạo nội bộ có sẵn
Phương pháp làm việc linh hoạt, hiện đại tạo cảm hứng và khuyến khích sự độc lập
Đề cao sự kết nối & teamwork xuyên suốt ở tất cả các văn phòng của Spectos trên thế giới

Tôn vinh sự đa dạng và giao lưu văn hóa

Bất kỳ hình thức phân biệt, cô lập hoặc ưu ái nào dựa trên dân tộc, màu da, giới tính, tôn giáo, quan điểm chính trị, quốc tịch hoặc nền tảng xã hội,… làm ảnh hưởng đến sự bình đẳng của tất cả mọi người tại Spectos, đều sẽ bị loại trừ.

Đa dạng về quốc tịch, tuổi tác, giới tính, kiến thức và kỹ năng
Môi trường làm việc bình đẳng, công nhận sự nỗ lực của tất cả mọi người
Tuyển dụng dựa trên kinh nghiệm, kiến thức và tiềm năng
Yếu tố quốc tế được hình thành bởi đội ngũ nhân sự đến từ nhiều quốc gia

Nguyên tắc bình đẳng được áp dụng cho tất cả thành viên của Spectos

Tỷ lệ giữ chân nhân viên cao: Phần lớn nhân viên đã gắn bó với Spectos hơn 5 năm.
Đa dạng quốc tịch: Nhân viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.
Nhiều phụ nữ giữ vai trò cấp cao trong công ty.