Spectos Logo
Quay về Blog

Trải nghiệm nhân viên

So Sánh Giữa Sự Gắn Kết & Hài Lòng Của Nhân Viên

Avatar photo

Van Nguyen

So Sánh Giữa Sự Gắn Kết & Hài Lòng Của Nhân Viên

Chú trọng đến sự gắn kết (employee engagement)sự hài lòng (employee satisfaction) của nhân viên là điều quan trọng đối với sự thành công của một tổ chức. Cả hai yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành văn hoá của một tổ chức. Trong bài viết này, chúng ta sẽ làm rõ sự khác nhau giữa hai khái niệm và tầm quan trọng của hai yếu tố này trong mỗi doanh nghiệp cũng như đưa ra các phương pháp hữu hiệu cho các nhà quản lý nhằm nâng cao trải nghiệm nhân viên.

Trước khi đi sâu vào những điểm khác biệt và tương đồng chính giữa sự gắn kết và sự hài lòng của nhân viên, điều cần thiết là phải xác định và hiểu khái niệm về sự gắn kết của nhân viên, các thành phần và tại sao yếu tố này lại quan trọng đối với doanh nghiệp.

Gắn kết nhân viên là gì?

Sự gắn kết của nhân viên với tổ chức là sự cam kết về mặt cảm xúc và sự tham gia của nhân viên vào công việc của họ cũng như các mục tiêu của tổ chức. Những nhân viên gắn kết với tổ chức thường không chỉ hoàn thành các công việc được giao mà còn đóng góp ý kiến phát triển cho doanh nghiệp, thể hiện sự nhiệt tình và đam mê với công việc của họ, đồng thời tích cực tìm kiếm cơ hội để đóng góp vào thành công của công ty. Tính cam kết này mang lại năng suất công việc cao hơn, đem lại dịch vụ khách hàng tốt hơn và từ đó tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Sự gắn kết của nhân viên không chỉ đến từ nhân viên. Đó là đường hai chiều, cả nhân viên và tổ chức đều đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự gắn kết.

Các yếu tố tạo nên sự gắn kết nhân viên

Sự gắn kết của nhân viên bao gồm nhiều khía cạnh. Dưới đây là những thành phần chính tạo nên sự gắn kết của nhân viên với tổ chức:

 • Tính kết nối: Khi nhân viên gắn bó, hỗ trợ nhiệt tình với đồng nghiệp trong tổ chức, họ cảm thấy bản thân được là mảnh ghép của một đội nhóm và những đóng góp của họ được đánh giá cao.
 • Động lực: Nhân viên được thúc đẩy để đạt được hiệu suất làm việc hiệu quả nhất nhằm đạt được các mục tiêu cá nhân và của tổ chức. Họ không chỉ thực hiện theo các công việc đã đề ra mà còn tích cực tìm cách cải thiện hiệu suất của mình.
 • Trao quyền: Nhân viên cảm thấy tự tin vào khả năng của mình và tin rằng họ có vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định. Họ không chỉ làm theo mệnh lệnh mà còn tích cực đóng góp vào thành công của tổ chức.
 • Tận tâm: Nhân viên tận tụy gắn bó, cống hiến cho tổ chức của mình và nỗ lực hoàn thành các mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp. Họ không chỉ đi làm và nhận lương đều đặn hàng tháng mà còn đầu tư công sức vào sự thành công của công ty.

Các tổ chức có thể thúc đẩy nhân viên gắn kết hơn bằng cách quan tâm đến các yếu tố được liệt kê ở trên. Điều đó có thể dẫn đến tăng năng suất, nâng cao dịch vụ khách hàng tốt hơn và cuối cùng là tăng trưởng lợi nhuận.

Tầm quan trọng của việc gắn kết nhân viên

Sự gắn kết của nhân viên là rất quan trọng đối với sự thành công của một công ty. Nhân viên gắn kết với doanh nghiệp có xu hướng:

 • Năng suất và hiệu quả hơn trong công việc của họ, dẫn đến hiệu suất làm việc tốt hơn. Khi nhân viên gắn kết, nhiều khả năng họ sẽ nỗ lực hơn và nỗ lực hoàn thành công việc vượt lên trên yêu cầu từ cấp trên.
 • Thể hiện mức độ tận tâm gắn bó cao hơn đối với doanh nghiệp, giảm tỷ lệ nhân viên nghỉ việc, chi phí tuyển dụng và thời gian đào tạo nhân viên mới.
 • Thúc đẩy văn hóa tích cực tại công ty với việc gia tăng kết nối giữa các nhân viên, đổi mới và gia tăng khả năng giải quyết các vấn đề. Nhân viên trong doanh nghiệp gắn kết, cùng nhau hỗ trợ trong công việc để giải quyết vấn đề và phát triển các giải pháp sáng tạo.
 • Đảm bảo việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng, gia tăng sự hài lòng, lòng trung thành và lợi nhuận. Nhân viên gắn kết có nhiều khả năng cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc, đáp ứng yêu cầu từ khách hàng.

Sự hài lòng của nhân viên là gì?

Chúng ta đã vừa tìm hiểu về sự gắn kết của nhân viên, vậy sự hài lòng của nhân viên là gì? Và vai trò của yếu tố này tại nơi làm việc.

Sự hài lòng của nhân viên là một khía cạnh quan trọng của bất kỳ tổ chức nào, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và hiệu suất của nhân viên. Những nhân viên hài lòng với môi trường làm việc của họ có nhiều khả năng được thúc đẩy, gắn bó và tận tâm trong công việc hơn. Một đội ngũ nhân viên hạnh phúc là điều cần thiết cho sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào; do đó, điều quan trọng là phải hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên.

Định nghĩa về sự hài lòng của nhân viên

Sự hài lòng của nhân viên đề cập đến sự hài lòng và hạnh phúc mà nhân viên cảm thấy trong môi trường làm việc của họ. Nó ảnh hưởng nhiều đến văn hoá công ty, lương thưởng, sự ổn định trong công việc và các mối quan hệ tại nơi làm việc. Mặc dù những nhân viên hài lòng có thể có thái độ tích cực đối với công việc và công ty nơi họ làm việc nhưng điều đó không có nghĩa là họ tận tuỵ và gắn bó với doanh nghiệp.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên

 • Lương và phúc lợi: Lương và phúc lợi công bằng và cạnh tranh có thể cải thiện sự hài lòng của nhân viên. Những nhân viên cảm thấy họ được trả công xứng đáng cho công việc của họ, sẽ gia tăng được sự hài lòng và có động lực làm việc hơn.
 • Cân bằng giữa công việc và cuộc sống: Những nhân viên có thể duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống lành mạnh sẽ có nhiều khả năng gia tăng sự hài lòng hơn. Lịch làm việc linh hoạt, các tùy chọn làm việc từ xa và thời gian nghỉ có lương là những cách mà các tổ chức có thể giúp nhân viên đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt hơn.
 • Công việc ổn định: Một công việc ổn định và an toàn có thể làm tăng sự hài lòng của nhân viên. Những nhân viên cảm thấy công việc của họ ổn định sẽ có nhiều khả năng cam kết lâu dài với tổ chức và cùng doanh nghiệp chinh phục các mục tiêu lớn của tổ chức hơn.
 • Mối quan hệ với đồng nghiệp và người quản lý: Mối quan hệ tích cực với đồng nghiệp và người quản lý thiết lập một môi trường làm việc có tính hỗ trợ đồng đội và không gây ra căng thẳng, nhàm chán. Những nhân viên cảm thấy họ là một phần của tập thể và có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp sẽ hài lòng hơn với công việc của họ.

Vai trò của hài lòng nhân viên đối với doanh nghiệp

Sự hài lòng của nhân viên là rất quan trọng trong việc thúc đẩy một môi trường làm việc tích cực và duy trì văn hóa công ty lành mạnh. Các tổ chức ưu tiên sự hài lòng của nhân viên có tỷ lệ nhân viên nghỉ việc thấp hơn, tinh thần nhân viên được cải thiện và có nhiều sự hợp tác tốt hơn giữa các thành viên trong nhóm.

Những nhân viên hài lòng với công việc của họ có nhiều khả năng sẽ gắn bó, có động lực và cam kết gắn bó với công việc của họ. Họ cũng gia tăng nhiều khả năng trung thành với tổ chức và có mong muốn cùng công ty đạt được các mục tiêu chung của tổ chức hơn. Mặt khác, những nhân viên không hài lòng có nhiều khả năng sẽ không gắn kết với doanh nghiệp và làm việc không hiệu quả, thậm chí có thể rời bỏ tổ chức để tìm kiếm cơ hội tốt hơn.

Do đó, các tổ chức cần ưu tiên sự hài lòng của nhân viên và thực hiện các bước để đảm bảo rằng nhân viên của họ hạnh phúc và hài lòng trong môi trường làm việc. Điều này có thể bao gồm đưa ra mức lương và phúc lợi cạnh tranh, cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp, thúc đẩy mối quan hệ tích cực giữa các thành viên trong nhóm và thúc đẩy sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống.

So sánh giữa sự hài lòng của nhân viên và sự gắn kết nhân viên

Sau khi tìm hiểu về khái niệm của hai yếu tố quan trọng trên, chúng ta hãy khám phá những điểm tương đồng và khác biệt giữa sự gắn kết và sự hài lòng của nhân viên tại nơi làm việc.

Sự gắn kết của nhân viên và sự hài lòng của nhân viên là hai khía cạnh quan trọng trong bất kỳ thành công của tổ chức nào. Mặc dù chúng có vẻ giống nhau, nhưng sự khác biệt đáng kể giữa hai khái niệm ảnh hưởng đến cách chúng được tiếp cận tại nơi làm việc.

Điểm tương đồng giữa hai khái niệm

Sự gắn kết và hài lòng của nhân viên có liên quan với nhau, tập trung vào trải nghiệm và hạnh phúc của nhân viên, đóng góp vào văn hóa chung của công ty và ảnh hưởng tích cực đến môi trường làm việc. Cả hai đều yêu cầu các biện pháp đánh giá, phản hồi và các biện pháp đo lường cải tiến tổ chức liên tục.

Các điểm khác nhau

Mặc dù có những điểm tương đồng giữa hai khái niệm, nhưng cũng tồn tại những điểm khác biệt dưới đây:

 • Sự gắn kết của nhân viên nhấn mạnh đến việc gắn kết về mặt cảm xúc và sự cống hiến cho công ty, thường dẫn đến tăng năng suất và hiệu suất. Ngược lại, sự hài lòng của nhân viên tập trung vào sự hài lòng của cá nhân đối với công việc, môi trường làm việc và các điều kiện của công ty. Điều này có thể không nhất thiết chuyển thành mức độ cam kết, gắn bó lâu dài với công ty và gia tăng năng suất làm việc cao hơn.
 • Các yếu tố gắn kết nhân viên không phải lúc nào cũng có thể định lượng hoặc hữu hình, trong khi các yếu tố hài lòng của nhân viên thường có thể đo lường và quản lý dễ dàng hơn (ví dụ: lương, phúc lợi, giờ làm việc).
 • Các hành động doanh nghiệp cần thực hiện để cải thiện sự gắn kết của nhân viên thường liên quan đến việc thay đổi văn hóa công ty một cách tổng thể, trong khi các biện pháp cải thiện sự hài lòng của nhân viên có thể chỉ giới hạn trong việc giải quyết các nhu cầu và mong muốn của một cá nhân.

Hiểu được những điểm giống và khác nhau rất quan trọng đối với các tổ chức để quản lý và cải thiện sự gắn kết và hài lòng của nhân viên một cách hiệu quả. Bằng cách nhận ra rằng hai yếu tố này có những điểm khác nhau, các tổ chức có thể điều chỉnh các chiến lược của mình để giải quyết các nhu cầu cụ thể của đội ngũ nhân viên trong doanh nghiệp.

Bằng việc sử dụng dữ liệu từ các cuộc khảo sát nhân viên và đưa ra các biện pháp phù hợp, giải pháp Quản lý Trải nghiệm Nhân viên của Spectos sẽ giúp doanh nghiệp điều chỉnh và cải tiến quy trình nhằm đáp ứng các mong muốn, nhu cầu và kỳ vọng của nhân viên.

Nguồn: The HR Guy

Bài viết liên quan