Spectos Logo

Thank you for your interest

Để tải xuống tài liệu, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Điền thông tin.

Ấn “Gửi”.

Xác nhận lại địa chỉ email.

Bạn sẽ nhận được một email đính kèm tài liệu dưới định dạng PDF.

Các tài liệu có thể tải xuống:

Spectos general presentation [9 MB]
Spectos Real-Time Performance Management™ [5 MB]
Spectos Digitization Solutions Data Sheet [680 KB]