Spectos Logo

Bảo vệ môi trường cho sự phát triển bền vững

Bảo vệ môi trường là một trong các nguyên tắc kinh doanh và chiến lược bền vững của Spectos GmbH. Là một công ty và thành viên Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc (UN Global Compact), chúng tôi cam kết liên tục cải thiện bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh và ngăn chặn tối đa ô nhiễm môi trường.

Bảo vệ môi trường không phải là một mục tiêu riêng lẻ mà là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển bền vững của Spectos. và được hướng đến tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh tế cũng như trách nhiệm xã hội.

Spectos kết hợp hài hòa các biện pháp kinh tế, xã hội và môi trường – tất cả đã được chứng minh qua con dấu chất lượng EcoVadis Bạc!

Những biện pháp bảo vệ môi trường của Spectos

Spectos xem trọng trách bảo vệ môi trường là một trong những mục tiêu ưu tiên và thêm nó vào nguyên tắc quản lý của công ty (BSC). Việc thực hiện là một quá trình liên tục.
Spectos luôn tuân thủ luật, nghị định và quy định về môi trường. Spectos nỗ lực trong khả năng của mình để sử dụng công nghệ tốt nhất có sẵn và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường, tránh tác động tiêu cực đến môi trường.
Spectos thông báo một cách chi tiết với nhân viên về các khía cạnh liên quan đến môi trường và thúc đẩy họ ứng xử một cách có ý thức về môi trường, đặc biệt chú trọng đến việc bảo vệ môi trường trong quy trình kinh doanh.
Các buổi chia sẻ kiến thức bảo vệ môi trường được tổ chức đảm bảo thông tin toàn diện và sự tham gia đông đủ của mọi người.
Spectos phát triển, theo dõi và tối ưu hóa các quy trình và dịch vụ để giảm thiểu các rủi ro và tác động đến môi trường. Spectos thực hiện các biện pháp giảm sử dụng năng lượng, vật liệu vận hành và tài nguyên thiên nhiên.
Doanh nghiệp có quyền quyết định sử dụng phương tiện có tác động thế nào đến môi trường. Vì thế, Spectos chọn hoàn toàn sử dụng các phương tiện điện.
Spectos yêu cầu đối tác phải đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn DIN ISO 14001 hoặc sản phẩm đã chứng nhận theo các tiêu chuẩn ISO 14001 mới nhất và đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết về môi trường.
Spectos ghi chép, tạo tài liệu và đánh giá các hoạt động có tác động đến môi trường. Từ đó đưa ra mục tiêu tương ứng và biện pháp cải thiện.
Spectos đảm bảo các hướng dẫn và mục tiêu môi trường của mình được tuân thủ tại tất cả các văn phòng của Spectos GmbH trên thế giới.

Spectos liên tục cải thiện các chỉ số về môi trường trong suốt 5 năm qua

Sử dụng tiết kiệm và giảm tiêu thụ tài nguyên.
Di chuyển bằng các phương tiện thân thiện với môi trường.
Sử dụng các thiết bị điện hoặc hybrid.