Spectos Logo

Phát triển sản phẩm và công nghệ bền vững

Spectos phát triển công nghệ và sản phẩm của mình dựa trên phương pháp phát triển agile. Điều này cho phép Spectos kiểm tra và rà soát các công nghệ được sử dụng một cách thường xuyên. Việc phát triển các sản phẩm mà khách hàng thực sự có nhu cầu sử dụng giúp tiết kiệm nguồn lực con người và nguồn lực kỹ thuật.

Ngoài khía cạnh kỹ thuật, các khía cạnh kinh tế, sinh thái, cá nhân và xã hội cũng được bao gồm trong quá trình phát triển tất cả các dịch vụ như một phần của chiến lược bền vững. Bằng cách này, Spectos tin rằng mình có thể phát triển các sản phẩm bền vững cho khách hàng và xã hội.

Dấu chất lượng EcoVadis Bạc chứng minh Spectos đã thành công trong việc cân bằng hoạt động kinh tế, xã hội và môi trường!

Phát triển dựa trên kiểm thử cho các giải pháp tinh gọn

Việc thực hiện Phát triển dựa trên Kiểm thử (Test-Driven Development) như cơ sở cho Clean Code và Simplicity, đảm bảo tính bền vững trong Quá trình Phát triển Sản phẩm của Spectos. Việc sử dụng các công nghệ đã được thiết lập với một cộng đồng lớn, nhiều kinh nghiệm đảm bảo sự hỗ trợ và áp dụng dài hạn của các dịch vụ được phát triển.

Tạo ra sản phẩm và dịch vụ bền vững

Spectos là đơn vị cung cấp các giải pháp quản lý chất lượng dịch vụ. Sứ mệnh của Spectos là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ với sự kết hợp tối ưu về độ tin cậy, hiệu suất và tính hiệu quả, giúp khách hàng nhanh chóng đạt được mục tiêu.

Bộ Quản lý Hiệu suất Real-time của Spectos

Bộ Quản lý Hiệu suất Real-time của Spectos đã được phát triển trên tinh thần bảo vệ môi trường, tối ưu hiệu suất cũng như chiến lược nhất quán, để đưa Spectos tiến xa hơn đối với mục tiêu phát triển bền vững.

Quản lý dự án & Tùy chỉnh

Để triển khai các giải pháp và đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn ban đầu và tùy chỉnh, Spectos cung cấp Sucess Packs – hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ ban đầu và xuyên suốt trong quá trình thiết kế, triển khai.

Hỗ trợ

Ngoài Bộ Quản lý Hiệu suất Real-time và Quản lý Dự án, Spectos còn cung cấp các Dịch vụ Hỗ trợ chuyên nghiệp như một giải pháp toàn diện. Phạm vi dịch vụ trải dài từ call center đến nhập và số hóa dữ liệu.