Spectos Logo

Báo Cáo & Phân Tích Tổng Quan Đo Lường Hài Lòng Khách Hàng Realtime: Spectos Automotive

Báo cáo tổng quan cho ngành ô tô được điều chỉnh từ bộ Quản lý Hiệu suất Realtime (RTPM). Báo cáo tổng quan cung cấp tất cả các dữ liệu từ các cuộc khảo sát khách hàng và dễ dàng truy cập thông qua ứng dựng web.

Đánh giá và phân tích tất cả các chỉ số hiệu suất chính quan trọng (ví dụ như Chỉ số hài lòng của khách hàng) realtime cho các biện pháp hành động được nhắm mục tiêu
So sánh hiệu suất liên tục với các phân tích được chuẩn bị trực quan và đánh giá dễ hiểu
Chế độ xem báo cáo dành riêng cho người dùng dựa trên các quyền truy cập khác nhau theo các vai trò được xác định trước

Lợi ích cho doanh nghiệp

Quản lý khiếu nại linh hoạt và hệ thống yêu cầu tích hợp

Báo cáo tổng quan ô tô cung cấp khả năng hiển thị toàn diện chuỗi cung ứng để quản lý giao hàng và sản xuất đúng lúc.

Quản lý giao hàng: Theo dõi quy trình sản xuất của các bộ phận xe
Xác định các điểm yếu trong toàn bộ chuỗi cung ứng hoặc tại các điểm riêng lẻ

Với vai trò quản lý khiếu nại cho các đại lý ô tô theo tiêu chuẩn ISO 9001, Spectos đã phả triển một quy trình làm việc có hệ thống để xử lý hiệu quả các khiếu nại của khách hàng. Để liên tục cải thiện việc quản lý chất lượng dịch vụ tại đại lý ô tô cho doanh nghiệp, báo cáo tổng quan sẽ cập nhật cho nhà quản lý tất cả thông tin chi tiết về các sự kiện quan trọng hiện tại của doanh nghiệp.

Đánh giá và phân tích tất cả các chỉ số hiệu suất chính quan trọng (ví dụ như Chỉ số hài lòng của khách hàng) realtime cho các biện pháp hành động được nhắm mục tiêu
So sánh hiệu suất liên tục với các phân tích được chuẩn bị trực quan và đánh giá dễ hiểu
Chế độ xem báo cáo riêng cho người dùng dựa trên các quyền truy cập khác nhau theo các vai trò được xác định trước

Hệ thống ticket tích hợp để quản lý khiếu nại có cấu trúc và phản hồi cao

Hệ thống ticket tích hợp cho phép các nhà quản lý dễ dàng xử lý tất cả các vấn đề quan trọng. Mỗi ticket mới sẽ tự động được giao cho người chịu trách nhiệm để giải quyết mọi yêu cầu nhanh nhất có thể.

Tóm tắt tất cả các yêu cầu với thông tin chi tiết về từng vấn đề riêng lẻ
Tự động cảnh báo và gửi thông báo trên thiết bị di động bất cứ khi nào có thay đổi hoặc thông tin mới trong hệ thống ticket
Nhân viên làm việc minh bạch và luồng thông tin nhất quán tới tất cả nhân viên có trách nhiệm
Giám sát kết quả từ giải pháp Khách hàng bí ẩn dành cho lĩnh vực ô tô

Khách hàng trong lĩnh vực ô tô của Spectos