Spectos Logo

Hệ thống quản lý khiếu nại tự động dành cho đại lý ô tô giúp doanh nghiệp mang lại chất lượng dịch vụ bền vững

Thách thức lớn nhất trong việc tạo ra một cơ chế quản lý khiếu nại chủ động, hiệu quả và ổn định cho các đại lý ô tô nằm ở việc quản lý một cách tiếp cận toàn diện từ việc ghi nhận các khiếu nại ở trung tâm, xử lý thông tin ngay lập tức cho đến việc đánh giá cuối cùng kết hợp phát triển các biện pháp tăng cường chất lượng bền vững lâu dài.

Hệ thống quản lý khiếu nại Spectos dành cho các đại lý ô tô cung cấp cái nhìn đơn giản và không phức tạp về tất cả các vấn đề hiện có liên quan đến khách hàng. Hệ thống khảo sát linh hoạt của chúng tôi ghi lại các sự kiện trải nghiệm khách hàng quan trọng khi xảy ra. Bằng cách có thể nhận ra mối quan tâm và kỳ vọng của khách hàng. Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tốt hơn để phản hồi kịp thời, từ đó tạo ra sự hài lòng lâu dài cho khách hàng.

Với hệ thống này, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được thời gian quý báu và tối ưu chi phí bằng cách sử dụng quy trình làm việc hiệu quả và có hệ thống để quản lý khiếu nại liên tục cho các đại lý ô tô. Hệ thống quản lý khiếu nại hiệu quả của Spectos cho phép doanh nghiệp liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ và khiến mỗi khách hàng trở thành đại sứ thương hiệu cho đại lý ô tô của doanh nghiệp mình.

Những ưu điểm của Spectos Automotive

Quản lý chất lượng lấy khách hàng làm trọng tâm
Xử lý hiệu quả khiếu nại của khách hàng
Gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng
Nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp
Giảm thiểu chi phí khiếu nại của khách hàng
Cải thiện bền vững chất lượng dịch vụ

Quản lý trải nghiệm khách hàng

Tương tác là nền tảng của hệ thống quản lý khiếu nại bền vững

Sử dụng khảo sát mức độ hài lòng đa kênh được cung cấp bở Spectos Automotive, doanh nghiệp có thể dễ dàng kết nối với khách hàng qua nhiều kênh khác nhau để nắm bắt được ý kiến ​​của họ. Hệ thống ticket Ô tô tích hợp của Báo cáo tổng quan Spectos đóng vai trò là một công cụ hỗ trợ quản lý khiếu nại đắc lực.

Tìm hiểu thêm về Quản lý khách hàng đa kênh

Bất kể kênh liên lạc nào được sử dụng – trực tuyến hay ngoại tuyến, tất cả phản hồi từ khách hàng đều được ghi lại tập trung và cập nhật trong báo cáo tổng quan Spectos Automotive cho doanh nghiệp. Trong báo cáo tổng quan, bạn sẽ được cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất từng phút về tất cả các xu hướng và các cập nhật hiện tại. Báo cáo hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng được tạo dựa trên số liệu khiếu nại của bạn, trên cơ sở đó doanh nghiệp có thể phát triển các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ.