Spectos Logo
Quay về Blog

Trải nghiệm khách hàng

Vì sao nên đo lường mức độ trưởng thành của trải nghiệm nhân viên?

Avatar photo

Van Nguyen

Mức độ trưởng thành của trải nghiệm nhân viên là mức độ một doanh nghiệp đang chú trọng phát triển trải nghiệm nhân viên như thế nào. 

Cách thức đo lường mức độ trưởng thành của trải nghiệm nhân viên

Để đánh giá về mức độ trưởng thành của trải nghiệm nhân viên, cần căn cứ trên:

 • Đánh giá của lãnh đạo
 • Đánh giá độc lập của tư vấn
 • Đánh giá của nhân viên

Bạn có thể chọn một hoặc kết hợp cả 3 phương thức trên khi đánh giá để đảm bảo đưa ra những kết luận chính xác nhất. Tuy nhiên, khi đánh giá, cần cân nhắc đến ưu, nhược điểm của từng phương thức. Cụ thể:

Đo lường trải nghiệm nhân viên
 • Với đánh giá của lãnh đạo: Đây là cách đánh giá tương đối nhanh chóng, có thể đạt được sự đồng thuận cao. Tuy nhiên, đánh giá đưa ra có thể sẽ chủ quan mà không dựa trên số liệu, do vậy có thể có xu hướng thiên vị.
 • Với đánh giá độc lập của tư vấn: Đây là cách đánh giá khách quan, công bằng nên có thể đảm bảo tính chính xác cao. Tuy nhiên, cũng cần cân nhắc vì cách thức này sẽ tốn chi phí hơn.
 • Với đánh giá của nhân viên: Cách đánh giá này tính chính xác cũng cao bởi nhân viên là người hiểu rõ nhất. Tuy nhiên, do nhân viên có góc nhìn hẹp hơn nên sẽ có nhiều đánh giá chưa bao quát được toàn cảnh.
 • Sau khi có những đánh giá thu thập được, bạn cần phân tích cụ thể thực trạng hành trình trải nghiệm nhân viên của doanh nghiệp đang như thế nào. Bạn cần hiểu vì sao họ lại đánh giá điểm như vậy? Việc đánh giá dựa trên căn cứ nào? 

Sau khi đánh giá và phân tích những điểm đạt – chưa đạt trong các tiêu chí đánh giá, cần bắt tay vào thực hiện những sự thay đổi. Hãy xem xét các lý do từ bước phân tích và vạch kế hoạch hành động, gồm 2 bước:

 • Bước 1: Xác định những việc cần phải cải thiện. Dựa vào điểm của từng tiêu chí.
 • Bước 2: Xây dựng thứ tự ưu tiên những việc cần cải thiện. Tiêu chí ưu tiên:
  • Việc có điểm thấp nhất
  • Việc có thể tạo ảnh hưởng lớn nhất với nguồn lực ít nhất
  • Việc quick win để tạo đà
  • Việc có thể kết hợp chiến thuật ngắn hạn với chiến lược dài hạn.

Tiêu chí đo lường mức độ trưởng thành của trải nghiệm nhân viên

Để đo lường, chúng ta cần căn cứ trên 7 tiêu chí sau:

 • Thấu hiểu nhân viên: Doanh nghiệp hiểu nhân viên là ai và quan điểm của họ về trải nghiệm
 • Định hướng chiến lược: Doanh nghiệp có một chiến lược rõ ràng về tầm nhìn, mục tiêu, ưu tiên trong việc đem lại trải nghiệm tốt nhất cho nhân viên
 • Khả năng đo lường: Doanh nghiệp có thể đo lường trải nghiệm nhân viên tại từng thời điểm
 • Thiết kế: Doanh nghiệp thiết kế trải nghiệm nhân viên rõ ràng, phù hợp với mong muốn của nhân viên và mục tiêu của tổ chức
 • Cung cấp: Doanh nghiệp đảm bảo trải nghiệm được cung cấp đầy đủ, nhất quán 
 • Quản trị: Doanh nghiệp ưu tiên các chính sách, cải tiến sáng kiến để tăng cường trải nghiệm tốt nhất cho nhân viên
 • Văn hoá doanh nghiệp: Doanh nghiệp luôn hướng đến văn hóa lấy nhân viên làm trọng tâm
Đo lường mức độ trưởng thành của trải nghiệm nhân viên

Dựa trên việc đánh giá 7 tiêu chí trên, chúng ta có thể đo được độ trưởng thành của trải nghiệm nhân viên trên 5 mức. Về tổng quan, 5 mức độ này có thể diễn giải như sau:

 • Rất yếu: Doanh nghiệp gần như không quan tâm đến trải nghiệm nhân viên, không hiểu và không làm gì để tăng cường trải nghiệm nhân viên. Chúng ta cần phải xây những thứ căn bản để hướng đến trải nghiệm nhân viên (hành trình trải nghiệm nhân viên).
 • Yếu: Trải nghiệm nhân viên ở mức độ rất thấp hoặc chỉ có ở một vài điểm trong hành trình hoặc ở vài phòng ban. Nếu trải nghiệm nhân viên không được tiếp sức sẽ khó tạo được quan tâm, mở rộng ra toàn bộ hành trình.
 • Trung bình: Trải nghiệm nhân viên thấy ở hầu hết các bước trong hành trình trải nghiệm nhân viên và ở các phòng ban. Đây là mức mà trải nghiệm nhân viên có sự hậu thuẫn của một số lãnh đạo. Doanh nghiệp có nền tảng sẵn sàng cho trải nghiệm nhân viên.
 • Mạnh: Trải nghiệm nhân viên trải rộng ở mọi bước trong hành trình trải nghiệm nhân viên và được lưu tâm bởi mọi phòng ban. Khi đó, trải nghiệm nhân viên được coi là yếu tố quan trọng với thành công của tổ chức. Trải nghiệm nhân viên tạo ra những khác biệt trong quan hệ nội bộ, hứa hẹn trở thành một điểm mạnh khác biệt của công ty.
 • Rất mạnh: Trải nghiệm nhân viên thật sự là thứ làm cho công ty khác biệt. Đây là thời điểm trải nghiệm nhân viên là một phần trong DNA không thể thiếu của công ty.

Sau khi xác định các tiêu chí và mức độ, chúng ta sẽ cần tính điểm. Tùy vào số lượng câu hỏi mà chúng ta sẽ có thang điểm khác nhau.

Tạm kết

Đo lường mức độ trưởng thành của trải nghiệm nhân viên giúp các nhà quản lý đánh giá và có góc nhìn toàn cảnh về hiện trạng trải nghiệm nhân viên trong doanh nghiệp của mình, từ đó có thể dễ dàng thiết kế, lên kế hoạch xây dựng và thực hiện EX một cách chính xác, đúng trọng tâm và hiệu quả hơn, tránh gây lãng phí thời gian và tài nguyên của doanh nghiệp. 

Liên hệ với Spectos ngay hôm nay để được tư vấn kiểm tra mức độ trưởng thành của Trải nghiệm nhân viên tại doanh nghiệp của bạn. Ngoài ra. bằng việc sử dụng dữ liệu từ các cuộc khảo sát nhân viên và đưa ra các biện pháp phù hợp, giải pháp Quản lý Trải nghiệm Nhân viên của Spectos còn giúp doanh nghiệp điều chỉnh và cải tiến quy trình nhằm đáp ứng các mong muốn, nhu cầu và kỳ vọng của nhân viên. 

Bài viết liên quan