Spectos Logo

Báo cáo hiệu suất tổng quan cho ngành

Y tế & Chăm sóc sức khỏe

Giám sát liên tục KPI của bệnh viện về chăm sóc bệnh nhân, rủi ro tiềm ẩn, sự hài lòng của nhân viên và chất lượng phòng khám

Báo cáo tổng quan hiệu suất Spectos là một ứng dụng web dễ sử dụng trên Nền tảng quản lý hiệu suất real-time dựa trên công nghệ đám mây của Spectos. Nó cho phép doanh nghiệp truy cập vào các chỉ số hiệu suất chính về chất lượng và sự hài lòng của bệnh nhân, nhân viên và bác sĩ – không phụ thuộc vào thời gian và địa điểm. Liên tục cải thiện trải nghiệm chăm sóc sức khỏe tại cơ sở y tế thông qua những thông tin minh bạch và các hành động cải thiện dựa trên dữ liệu có mục tiêu.

KIỂM SOÁT MỤC TIÊU VỚI CÁC CHỈ SỐ CHÍNH

KPIS được thiết kế riêng cho từng vai trò

Do khả năng tùy chỉnh cao của nền tảng Nền tảng quản lý hiệu suất real-time nên có thể cung cấp các số liệu chính phù hợp cho từng trường hợp sử dụng. Do đó, mỗi vai trò người dùng sẽ nhận được chính xác các báo cáo và đánh giá họ cần cho công việc hàng ngày.

Quản lý kinh doanh

Quản lý y tế

Quản lý điều dưỡng

Quản lý phòng ban

Quản lý chất lượng

Là một công cụ báo cáo KPI của bệnh viện, Báo cáo Hiệu suất Chăm sóc Sức khỏe là một phần quan trọng trong các giải pháp của chúng tôi dành cho các chuyên gia y tế.

Tại sao nên sử dụng báo cáo hiệu suất tổng quan dành cho Y tế?

Trình bày rõ ràng các chỉ số chất lượng quan trọng như sự hài lòng của bệnh nhân hoặc số lượng khiếu nại theo real-time
Xác định những gián đoạn và rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động chăm sóc y tế hàng ngày
Phản ứng nhanh với các sự kiện quan trọng và các vấn đề khẩn cấp
Tăng cường tính minh bạch trong việc giải quyết khiếu nại và các hoạt động theo dõi tiếp theo
Khả năng so sánh và đảm bảo các tiêu chuẩn nhất quán trên nhiều chi nhánh

Bạn có câu hỏi thắc mắc về Giải pháp của chúng tôi?

Vui lòng liên hệ với tôi, Katja Peschke, nếu bạn cần được tư vấn thêm.

Lợi ích doanh nghiệp nhận được với Báo cáo tổng quan hiệu suất Spectos cho ngành Y tế & Chăm sóc sức khỏe

Giám sát liên tục các yếu tố chất lượng quan trọng như sự hài lòng của bệnh nhân, khiếu nại, báo cáo rủi ro, v.v.

Báo cáo real-time để kiểm soát quy trình nhất quán cho các hành động cải thiện chất lượng được nhắm mục tiêu

Thông tin chi tiết về chất lượng chăm sóc dựa trên phản hồi từ bệnh nhân, nhân viên và bác sĩ giới thiệu

Xác định điểm yếu trên các địa điểm hoặc tại các trạm riêng lẻ

Dễ dàng so sánh, đánh giá nội bộ và bên ngoài để tăng khả năng cạnh tranh

Hệ thống ticket tích hợp để xử lý hiệu quả các khiếu nại và nhiệm vụ phát sinh từ kiểm toán và các sự cố nghiêm trọng

Báo cáo QM dễ dàng cho đánh giá và chứng nhận nội bộ

Khả năng mở rộng linh hoạt của nền tảng để có được sức mạnh tổng hợp cao giữa các giải pháp riêng lẻ

Báo cáo hiệu suất tổng quan ngành Y tế – Case Studies

AMEOS
Bürgerhospital Frankfurt am Main
EMVIA Living

Các Khách hàng đã tin dùng sản phẩm