Spectos Logo
Quay về Tin tức

Spectos Trở Thành Thành Viên Chính Thức Của Hiệp Hội Mystery Shopping Professionals Association (MSPA) Asia Pacific.

Avatar photo

Van Nguyen

Vào ngày 20 tháng 4 năm 2023, Spectos Asia rất vinh dự được trở thành một trong những thành viên của hiệp hội Mystery Shopping uy tín nhất thế giới – MYSTERY SHOPPING PROFESSIONALS ASSOCIATION (MSPA) ASIA PACIFIC.

MSPA là một tổ chức quốc tế với hơn 450 thành viên, bao gồm các công ty nghiên cứu thị trường, nhà cung cấp dịch vụ bí mật và các đối tác chiến lược. MSPA có mục tiêu nâng cao chất lượng và đạo đức của ngành nghiên cứu thị trường bằng cách đưa ra các tiêu chuẩn chuyên nghiệp, cung cấp các khóa đào tạo và chứng nhận, và tạo ra các cơ hội hợp tác giữa các thành viên.

Spectos hy vọng sẽ đóng góp và chia sẻ được nhiều giá trị và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực nâng cao trải nghiệm khách hàng, đặc biệt là Mystery Shopping với các thành viên khác trong hiệp hội MSPA.

Tin tức liên quan