Spectos Logo

Bưu chính và Logistics

Bỉ

Website

Tải xuống Case Study

Trở về trang khách hàng

bpost

Khách hàng của Spectos – bpost

Với hơn 25 nghìn nhân viên, bpost là nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát thư và phân phối bưu kiện hàng đầu tại Bỉ. Theo luật pháp EU, hợp đồng giữa chính phủ Bỉ và bpost quy định tất cả các tiêu chuẩn tuân thủ như đo lường thời gian vận chuyển thư và gói hàng. Sự tuân thủ này được xác minh bởi Viện Dịch vụ Bưu chính và Viễn thông Bỉ hoặc BIPT, sử dụng các tiêu chuẩn EN 13850 và EN 14534 để phân tích.

Theo dõi lô hàng trong thời gian vận chuyển

Từ năm 1998 đến 2001, BIPT đã đo lường các bưu kiện hạng nhất hoặc hàng hóa ưu tiên. Trong thời gian này, cơ quan chính phủ Bỉ đã thực hiện một hệ thống bonus-malus. Điều này giúp xác thực về chất lượng đã đạt được, đồng thời khuyến khích cải tiến hệ thống bưu chính một cách chủ động. Cứ sau 3 năm kể từ năm 2002, việc đấu thầu phép đo được trao cho một viện nghiên cứu thị trường bên ngoài, hiện tại do chính bpost chịu trách nhiệm theo thỏa thuận với BIPT.

Theo dõi thư và cảm biến

Năm 2010, Spectos đã tham gia vào quá trình đấu thầu. Kể từ tháng 3 năm 2011, Spectos duy trì hệ thống đo lường cho thư hạng nhất và thư không ưu tiên như bưu kiện và hàng hóa thông thường. Đối với các phép đo này, Spectos sử dụng các hộ gia đình tư nhân cũng như đội ngũ cộng tác viên với tư cách là người gửi và người nhận thử nghiệm. Những người tham gia được tuyển dụng bởi trung tâm hỗ trợ nội bộ của Spectos. Đội ngũ cộng tác viên được phân bổ trong các tuyến đường trung chuyển quan trọng nhất của bpost; và được phân chia chi tiết hơn bởi các trung tâm phân phối của khu vực. 100% các chuyến hàng ưu tiên đều được trang bị bộ phát đáp RFID. Công nghệ này giúp bpost theo dõi tất cả thư và tìm được sự bất thường trong dịch vụ. Spectos hợp tác với Lyngsoe và IPC trong việc tích hợp trực tiếp các đầu đọc RFID vào hệ thống giám sát của bpost. Bằng cách này, dữ liệu thử nghiệm sẽ tự động được xác thực và bổ sung.

Tiêu chuẩn EN

bpost nhận được kết quả hàng ngày và báo cáo về trạng thái cộng tác viên, thiết bị RFID và mục tiêu đã đạt được. Mỗi tháng một lần, Spectos tạo một báo cáo và gửi trực tiếp đến BIPT. BIPT đặt hàng và kiểm toán bốn năm một lần để kiểm tra chất lượng, sau đó được kiểm toán bởi một công ty bên ngoài (PwC).

Câu chuyện thành công khác

Nhất Tín Logistics

Nhất Tín Logistics được thành lập vào năm 2014 tại Tp. Hồ Chí Minh và được biết đến là một trong những đơn vị chuyển phát nhanh hàng đầu tại Việt Nam chuyên phục vụ ...

IDG Vietnam

International Data Group, viết tắt là IDG, là công ty hàng đầu thế giới về truyền thông công nghệ, tổ chức sự kiện và nghiên cứu thị trường. Khởi nguồn từ Boston, Massachusetts, IDG đã ...

AOK Plus

Với hơn 3 triệu khách hàng tham gia bảo hiểm trên khắp các bang Saxony và Thuringia, AOK Plus là sự kết hợp của hai công ty bảo hiểm y tế lớn nhất nước Đức. ...