Spectos Logo

Chiến dịch Khảo sát

Thúc đẩy sự thành công của cuộc khảo sát với các tính năng mở rộng

Dịch vụ Chiến dịch Khảo sát của Spectos là một công cụ bổ sung để hỗ trợ và thúc đẩy các cuộc khảo sát đa kênh. Dịch vụ này có thể gửi lời mời và lời nhắc đến người dùng về các cuộc khảo sát đang diễn ra. Đồng thời cung cấp mã truy cập để giới hạn cuộc khảo sát cho từng nhóm đối tượng cụ thể, hoặc chỉ cho phép trả lời một lần cho một bảng câu hỏi.

Chiến dịch Khảo sát chuyên hỗ trợ các cuộc khảo sát:

có giá trị thấp do ít người tham gia khảo sát

thiếu tính minh bạch vì khảo sát không ẩn danh (ví dụ: khảo sát nhân viên)

thiếu tính chính xác do có quá nhiều người tham gia

Ưu điểm của Chiến dịch Khảo sát

Tăng số lượng phản hồi nhờ có lời mời và lời nhắc
Phản hồi có tính xác thực cao vì ẩn danh người tham gia khảo sát
Dữ liệu đồng nhất vì chỉ được gửi phản hồi một lần
Xác định mục tiêu tối ưu bằng cách sử dụng nhiều kênh giao tiếp khác nhau

Thông báo và mã truy cập

Tăng lượt phản hồi nhờ xác định đối tượng mục tiêu và khảo sát ẩn danh

Thông báo và lời nhắc

Dịch vụ của Spectos có thể được sử dụng như một phương tiện gửi lời mời tham gia khảo sát. Hoạt động này được thực hiện thủ công hay tự động qua nhiều kênh khác nhau như email, SMS, WhatsApp,.. để tối ưu việc xác định nhóm đối tượng mục tiêu.

Mã truy cập

Mã truy cập được dùng để giới hạn người tham gia khảo sát. Người tham gia chỉ có thể truy cập vào bảng câu hỏi nếu họ điền đúng mã. Các mã này chỉ được sử dụng một lần duy nhất và cũng là một trong những cách giúp ẩn danh người tham gia khảo sát

Chiến dịch Khảo sát của Spectos có thể sử dụng cho:

Khảo sát hành khách

Khảo sát đa kênh cho tất cả hành khách sử dụng dịch vụ vận chuyển.

Khảo sát bệnh nhân

Khảo sát bệnh nhân liên tục giúp cải thiện chất lượng dịch vụ cũng như sự hài lòng của bệnh nhân.

Khảo sát nhân viên y tế

Giúp cơ sở khám chữa bệnh đáp ứng mong muốn và kỳ vọng của nhân viên.

Các dịch vụ phần mềm khác của Spectos

Dịch vụ Khảo sát

Tạo, quản lý và phân tích các cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến và phản hồi trong thời gian thực bằng công cụ khảo sát mạnh mẽ của chúng tôi dành cho bảng khảo sát tùy chỉnh.

Dịch vụ Ticket

Quản lý hiệu quả các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng và nhiệm vụ được giao một cách tập trung đồng thời cập nhật thông tin chi tiết theo thời gian thực.

Dịch vụ Báo cáo

Tăng giá trị thông tin cho dữ liệu của doanh nghiệp với các báo cáo, đồ thị và biểu đồ có ý nghĩa được hiển thị trong dưới một nền tảng.

Dịch vụ Phân tích

Hỗ trợ doanh nghiệp hợp nhất các nguồn dữ liệu khác nhau và xem dữ liệu từ nhiều khía cạnh.

Dịch vụ Panel

Tạo và quản lý Panel cho các chiến dịch cụ thể.

Dịch vụ Thông báo

Cập nhật thông tin nhanh chóng về các phòng ban có liên quan.