Spectos Logo

Dịch vụ Phân tích dữ liệu

Tổng hợp dữ liệu lớn theo quy tắc của riêng bạn và truy xuất dữ liệu thông minh chỉ bằng một nút bấm. Sử dụng Dịch vụ Phân tích mạnh mẽ của Spectos để hợp nhất các nguồn dữ liệu khác nhau và xem dữ liệu từ nhiều khía cạnh. Toàn diện, nhanh chóng và theo thời gian thực

Hiểu rõ hơn về dữ liệu thu thập được

Dịch vụ Phân tích Spectos hỗ trợ doanh nghiệp xác định hạn ngạch và KPIs từ dữ liệu lớn Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ khác nhau nhằm phục vụ như cầu thu thập dữ liệu. Nếu bạn đã có nguồn dữ liệu của riêng mình, bước đầu tiên của chúng tôi sẽ làm đó là phát triển giao diện dữ liệu tự động để tích hợp dữ liệu. Sau đó, các công cụ phân tích mới phát triển sẽ tự động tổng hợp kết quả theo các thông số và tiêu chí do bạn xác định (ví dụ: theo dấu thời gian, thời gian vận chuyển, vị trí, sản phẩm, điểm số, v.v.). Bằng cách này, tất cả các chỉ số chất lượng và KPI có liên quan đều có sẵn theo thời gian thực và tập trung trên một nền tảng.

Kết hợp các loại dữ liệu khác nhau để đưa ra quyết định tối ưu

Nền tảng Spectos Real-Time Performance Management™ hợp nhất dữ liệu từ phản hồi của khách hàng được thu thập tại nhiều điểm tiếp xúc với dữ liệu quy trình hoạt động. Các dữ liệu kết hợp với nhau bao gồm:

Xử lý dữ liệu từ hệ thống ERP và CRM
Dữ liệu cảm biến từ RFID, theo dõi định vị trực tiếp, theo dõi định vị WiFi
Tiếng nói của khách hàng: Dữ liệu từ các dự án khảo sát và hệ thống Quản lý phản hồi của Doanh nghiệp

Nhận dữ liệu bạn cần cho việc thấu hiểu doanh nghiệp và các hành động mục tiêu

Tận hưởng những thành quả từ chuyên môn lẫn cách tiếp cận nền tảng của chúng tôi: Trong Spectos RTPM™ Suite, chúng tôi thiết lập các công việc tự động để thường xuyên nhập, tổng hợp và tính toán trước các KPI được chỉ định và các chỉ số phù hợp với doanh nghiệp. Dựa trên dữ liệu thô, đây có thể là lịch hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc cá nhân.

Từ dữ liệu đến báo cáo tổng quan và báo cáo chi tiết tùy chỉnh để trực quan hóa dữ liệu

Đội ngũ quản lý dự án làm việc chặt chẽ với từng khách hàng của chúng tôi để điều chỉnh dịch vụ phân tích cho phù hợp với nhu cầu chính xác của các vai trò và chức năng của doanh nghiệp và cá nhân. Dịch vụ Báo cáo bổ sung giá trị cho dữ liệu bằng cách trình bày và hiển thị nó dưới dạng đồ họa và báo cáo dễ hiểu để theo dõi và đánh giá các chỉ số chính. Bằng cách này, chúng tôi cung cấp cho khách hàng cách hiệu quả nhất để khai thác dữ liệu, xác định các hành động và đẩy nhanh sự phát triển kinh doanh theo cách có mục tiêu.

Spectos hỗ trợ doanh nghiệp từ các giải pháp mạnh mẽ để giám sát và cải tiến chất lượng dịch vụ

Dịch vụ Phân tích Spectos là yếu tố cốt lõi của các giải pháp sau

Đo lường Thời gian Vận chuyển

Thực hiện các phép đo thời gian vận chuyển được chứng nhận trong thời gian thực và đảm bảo tốt nhất lượng dịch vụ và giao hàng.

Quản lý Trải nghiệm Khách hàng

Đảm bảo sự trung thành và tỷ lệ hài lòng cao của khách hàng thông qua việc giám sát liên tục chất lượng dịch vụ.

Nền tảng Theo dõi Định vị Trực Tiếp

Lên kế hoạch, quản lý, và phân tích định vị tập trung trên một hệ thống để theo sát chuỗi cung ứng từ đầu đến cuối.

Các dịch vụ phần mềm khác của Spectos

Dịch vụ Khảo sát

Tạo, quản lý và phân tích các cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến và phản hồi trong thời gian thực bằng công cụ khảo sát mạnh mẽ của chúng tôi dành cho bảng khảo sát tùy chỉnh.

Dịch vụ Ticket

Quản lý hiệu quả các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng và nhiệm vụ được giao một cách tập trung đồng thời cập nhật thông tin chi tiết theo thời gian thực.

Dịch vụ Báo cáo

Tăng giá trị thông tin cho dữ liệu của doanh nghiệp với các báo cáo, đồ thị và biểu đồ có ý nghĩa được hiển thị trong dưới một nền tảng.

Dịch vụ Panel

Tạo và quản lý Panel cho các chiến dịch cụ thể.

Dịch vụ Thông báo

Cập nhật thông tin nhanh chóng về các phòng ban có liên quan.

Chiến dịch Khảo sát

Thúc đẩy sự thành công của khảo sát thông qua tệp Khách hàng mục tiêu và bảo mật thông tin dữ liệu.